Geen producten (0)
Geen producten (0)

Afzuigkap compleet 1200 mm

€ 754,02 (exclusief btw 21%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode G227.0100
Omschrijving

Afzuigkap compleet 1200 mm


Deze afzuigkap is klaar om zo aan de wand te hangen.
Nu zijn er enorm veel soorten afzuigkappen. 
Deze kap is ideaal als de afstand tussen de kap en de buitenlucht niet meer is dan 5 meter.
Zowel de led verlichting en de standenregelaar zitten in de kap.
Voordeel is, snel een eenvoudig te plaatsen, niet duur.

Toepassing is : kleine keuken, Horeca, winkel, tankstation, school, leslokaal,sportkantine, woonlocatie waar meer mensen per dag koken.
Maar kan natuurlijk overal waar u een 1200 x 630 x 457 mm kap kan plaatsen.

 

SPECIFICATIES

Artikelnummer 7227.0100
EAN code 7435137862864
Breedte (mm) 1200
Diepte (mm) 630
Hoogte (mm) 457
Materiaal Rvs 430
Spanning (Volt) 230
Frequentie (Hz) 50
El. vermogen(kW) 0,269
Afm.aansluitmond(mm)
Deze zit midden boven op de kap
200 mm 
Cap.m3 lucht/uur 1680
Afm. filter(s) bxdxh (mm) 378x298
Verlichting (Watt) 3x3 (LED)
Aantal filters 4
Geluidsniveau (dB) 70
Type filter Rvs lamellen filter(s)
Gewicht bruto (kg) 
53,5
Gewicht netto (kg) 
46
Filters Ja
Verlichting Ja
Regelaar Ja
Motor Ja

 

  

 

Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees alle instructies voordat u dit apparaat installeert en gebruikt
• De installatie in deze handleiding is bedoeld voor gekwalificeerde installateurs, onderhoudstechnici of
personen met een vergelijkbare gekwalificeerde achtergrond. Installatie en elektrische bedrading
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals en in overeenstemming met alle van
toepassing zijnde codes en normen, inclusief een brandbestendige constructie.
• Probeer NOOIT dit apparaat zelf te installeren. Verwonding kan het gevolg zijn van het installeren van
het apparaat zonder een geschikte elektrische en technische achtergrond.
• Afzuigkap kan zeer scherpe randen hebben; draag zo nodig beschermende handschoenen om
onderdelen te verwijderen voor installatie, reiniging of onderhoud.
• Als u een schakelaar AAN zet voordat u de installatie voltooit, kan dit een ontvlamming of een
ontploffing veroorzaken.
• Vanwege de afmetingen en het gewicht van deze afzuigkap, wordt aanbevolen de installatie uit voeren
met twee personen.
Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te beperken:
• Bedoeld voor algemeen ventilerend gebruik. NIET gebruiken voor het afzuigen van gevaarlijke of
explosieve materialen en dampen.
• De verbrandingsluchtstroom die nodig is voor een veilige werking van op brandstof-werkende
apparatuur, kan worden beïnvloed door de werking van dit apparaat. Volg de richtlijnen van de fabrikant
en veiligheidsnormen zoals gepubliceerd door de National Fire Protection Association (NFPA) en de
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) en lokale instanties.
• Schakel vóór onderhoud of reiniging de stroom UIT op het bedieningspaneel en vergrendel het
bedieningspaneel om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt ingeschakeld.
• Maak met vet belaste oppervlakken regelmatig schoon. Om het risico op brand te verminderen en lucht
goed te verspreiden, moet u de lucht naar buiten laten ontsnappen. Laat lucht NOOIT afvoeren of het
luchtkanaal uitkomen in ruimten tussen muren, kruipruimtes, plafonds, zolders of garages.
• Ingesloten ventilatoren MOETEN altijd naar buiten worden geventileerd.
• Gebruik alleen metalen kanaalsystemen. Dit apparaat MOET geaard zijn.
• Voldoende lucht is nodig voor een goede verbranding en afzuiging van gassen door het kanaal om
terugslag te voorkomen.
• Zorg ervoor dat u bij het snijden of boren in de muur of het plafond de elektrische bedrading of andere
verborgen voorzieningen niet beschadigt.
• Alle elektrische bedrading moet correct worden geïnstalleerd, geïsoleerd en geaard.
• Oude kanaalsystemen moet indien nodig worden schoongemaakt of vervangen om een eventueel
vetvuur te voorkomen.
• Controleer of de naden van de kanalen goed aangesloten zijn. Alle naden moeten goed worden
afgeplakt.
• Gebruik dit apparaat alleen op de manier zoals die door de fabrikant bedoeld is. Neem contact op met
de leverancier als u vragen hebt.
Om het risico op een vetvuur te verminderen:
• Houd alle ventilatoren, keerplaten, afstandhouders, filters, oliekanalen, oliereservoirs en met vet
beladen oppervlakken schoon. Vet mag zich niet ophopen op de ventilator, keerplaat, afstandshouders,
de filter, het oliekanaal en het oliereservoir.
• Zet de afzuigkap altijd AAN als u op een hoge instelling kookt of als u vlammend voedsel bereidt.
• Gebruik alleen hoge instellingen op de kookplaat wanneer nodig.
• Laat apparaten nooit onbeheerd achter bij hoge instellingen. Overkoken veroorzaakt rook en overlopen
van vet die vlam-in-de-pan kunnen veroorzaken. Verwarm de olie langzaam op lage of medium-standen.
• Ventilator regelmatig reinigen.
• Gebruik altijd de juiste maat kook- en keukengerei.
• Gebruik altijd kookgerei dat geschikt is voor de grootte van de oppervlakte van het apparaat.
25

Om het risico op verwonding te beperken in het geval van een vetvuur op de kookplaat:
• SMOOR DE VLAMMEN met een nauwsluitend deksel, bakplaat of metalen bak, zet dan de brander UIT.
BELANGRIJK OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN. PAK NOOIT EEN VLAMMENDE PAN OP - u kunt
brandwonden oplopen. BEWAAR ONTVLAMBAAR OF BRANDGEVAARLIJK MATERIAAL UIT DE BUURT
VAN VLAMMEN. Als de vlammen NIET meteen uitgaan, EVACUEER EN BEL DE BRANDWEER of bel
onmiddellijk uw lokale alarmdienst.
• GEBRUIK GEEN WATER, met inbegrip van natte vaatdoeken of handdoeken - dit veroorzaakt een
krachtige stoomexplosie.
• Gebruik ALLEEN een blusser als:
• U weet dat u een brandblusser van klasse A, B en C heeft en u weet hoe u deze moet bedienen.
• Het vuur is klein en binnen het gebied waar het is begonnen.
• De brandweer wordt gebeld.
• Bestrijd het vuur met uw rug naar een uitgang.
Om het risico op letsel te beperken in het geval van gaslekken:
• Doof elke open vlam.
• Zet de ventilator van de afzuigkap of een ander soort ventilator NIET aan.
• NOOIT de lichten aandoen of een ander apparaat aanzetten.
• Open alle deuren en ramen om het gas te verspreiden. Als u nog steeds gas ruikt, bel dan het gasbedrijf
en de brandweer of bel onmiddellijk uw plaatselijke alarmdienst.
Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is uiterst belangrijk. We hebben veel belangrijke
veiligheidsmaatregelen beschreven in deze handleiding en op uw apparaat. Lees deze door en houd u altijd aan
alle veiligheidsmaatregelen. Alle veiligheidsmaatregelen informeren u over wat het eventuele gevaar is, hoe u
de kans op letsel beperkt en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.
WAARSCHUWING
Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die
letsel kunnen veroorzaken. Alle veiligheidsmaatregelen hanteren het veiligheidswaarschuwingssymbool en het
woord "WAARSCHUWING".
De fabrikant en/of distributeur/verkoper wijst alle verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van de hier
gegeven instructies voor installatie, onderhoud en geschikt gebruik van het product af. De fabrikant en/of
distributeur/verkoper wijst verder alle verantwoordelijkheid voor letsel als gevolg van nalatigheid af. De
garantie van het apparaat vervalt automatisch als gevolg van onjuist onderhoud.
De fabrikant en/of distributeur/verkoper zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan persoonlijke
eigendommen of onroerend goed of lichamelijk letsel, ongeacht of deze direct of indirect door de afzuigkap
veroorzaakt is.
26

INSTALLATIE
Benodigd gereedschap
Meegeleverde onderdelen


27

Ventilatievereisten
• Het ventilatiesysteem moet naar buiten toe worden afgesloten (dak of zijwand).
• Laat het ventilatiesysteem NIET op een zolder of een ander afgesloten ruimte uitkomen.
• Gebruik GEEN 4” (10,2 cm) muurkapjes bedoelt voor was-/droogruimtes.
• Gebruik alleen een metalen/aluminium ventilatieopening. Stevige metalen/aluminium
ventilatieopening is aanbevolen.
• Gebruik GEEN plastic ventilatieopening.
• Houd het kanaal altijd schoon om een goede luchtstroom te garanderen.
• Bereken het volgende vóór installatie:
1. Afstand van de vloer naar het plafond.
2. Afstand tussen de vloer tot aan het aanrecht/het fornuis (aanbevolen* 27” tot 30”).
3. Afstand tussen het aanrecht/het fornuis tot aan de afzuigkap.
4. Hoogte kap en kanaalafdekking.
Voor de meest efficiënte en stille werking:
• Wordt een afstand van tot 27’ tot 30” aanbevolen* tussen de kookplaat en de onderkant van de
afzuigkap.
• Het wordt aanbevolen om de afzuigkap verticaal door het dak te ventileren door middel van een 8”
(20,3 cm), of groter, rond metalen/aluminium ventilatiekanaal.
• De afmeting van de ventilatieopening moet uniform zijn.
• Gebruik niet meer dan drie 90° -bochten.
• Zorg ervoor dat er minimaal 24” (61 cm) rechte ventilatie tussen de bochten is als er meer dan één
bocht wordt gebruikt.
• Installeer NIET twee bochten aan elkaar.
• De lengte van het ventilatiesysteem en het aantal bochten moet tot een minimum worden beperkt om
efficiënte prestaties te leveren.
• Het ventilatiesysteem moet een demper hebben. Als de dak- of de muurkap een demper heeft, gebruik
dan NOOIT een demper (indien meegeleverd) bovenop de afzuigkap.
• Gebruik zilvertape of ducttape om alle naden in het ventilatiesysteem af te dichten.
• Gebruik afdichtkit om de opening rondom de muurkap af te dichten in het dak of de buitenmuur.
* Vanwege verschillende configuraties van de plafondhoogte is de aanbevolen hoogte mogelijk niet van
toepassing.
28

Montagehoogten en speling
BELANGRIJK:
• Een minimum van 8” rond (standaard voor deze
afzuigkap) of 3-1/4 x 10” rechthoekig kanaal
(apart verkrijgbaar) moet worden gebruikt om
de maximale efficiëntie van de luchtstroom te
behouden.
• Gebruik altijd een stevig metalen of aluminium
kanaal, indien beschikbaar, om de luchtstroom te
maximaliseren bij het verbinden met het
meegeleverd kanaal.
• Gebruik kanaallengte berekenen hieronder, om
de totale beschikbare lengte van het kanaal te
berekenen inclusief bochten, overgangen en
kappen.
• Wanneer mogelijk, beperk ALTIJD het aantal
overgangen en bochten. Als een lange
kanaalloop nodig is, vergroot dan de
kanaalafmeting van 8” naar 10”. Als een
verloopstuk wordt gebruikt, installeer dan een
lang verloopstuk in plaats van een pancakeverloopstuk. Het verkleinen van de
kanaalafmetingen zal de luchtstroom beperken
en verminderen, dus de kanaalafmeting zo ver
mogelijk bij opening verkleinen.
• Als u bochten of overgangen nodig hebt:
installeer deze zo ver mogelijk uit de buurt van
opening en zo ver mogelijk uit elkaar.
• De minimale montagehoogte tussen de
kookplaat en de onderkant van de kap mag niet
minder zijn dan 27 inch*.
• De maximale montagehoogte tussen de
kookplaat en de onderkant van de kap mag niet
hoger zijn dan 30 inch*.
• Het is belangrijk om de kap op de juiste
montagehoogte te installeren. Te lage kappen
kunnen leiden tot hitteschade en brandgevaar;
terwijl te hoge kappen moeilijk te bereiken zijn
en prestatie en efficiëntie verliezen.
• Raadpleeg, indien beschikbaar, ook de vereisten
voor vrije ruimte van de fabrikant van de
kookplaat en de aanbevolen montagehoogte van
de kap boven de kookplaat.
* Vanwege verschillende plafondhoogtes is de
aanbevolen hoogte mogelijk niet van toepassing.
Minimale kanaalmaat:
• Rond – 8” minimum
• Rechthoekig - minimaal 3-1/4 x 10” (vereist een 8” x 3-1/4x10” -adapter, niet meegeleverd)
29

Berekenen van de lengte van het ventilatiesysteem
Om de lengte van het systeem dat u nodig hebt te berekenen, trekt u de gelijke lengte af voor elk
ventilatieonderdeel dat in het systeem wordt gebruikt
van de aanbevolen maximale kanaallengte.
Berekening kanaallengte
Aanbevolen maximale lengte
8” of 3-1/4 x 10” kanaal 50 ft
Aftrek luchtopeningsstuk
Elke gebruikte 90º bocht 9 ft
Elke gebruikte 45º bocht 5 ft
Elke overgang van 8” naar 3/14x10”
wordt gebruikt
7 ft
Zij-muurkap met demper 0 ft
Dakkap 0 ft
Voorbeeld kanaallengte berekening:
Eén dakdop, twee 90º bochten en één 45º bocht gebruikt:
0 m + 9ft + 9ft + 5ft = 23ft gebruikt.
Trek 23f af van 50ft, maximaal 27ft beschikbaar voor het rechte kanaal.
Ventilatiemethoden
• Deze afzuigkap is in de fabriek ingesteld
voor ventilatie via het dak of de muur.
• Ventilatiekanaal kan naar buiten komen
via het dak of de muur. Om via een muur
te ventileren, is een bocht van 90° nodig.
BELANGRIJK:
• Laat lucht NOOIT afvoeren of het
luchtkanaal uitkomen in ruimten tussen
muren, kruipruimtes, plafonds, zolders
of garages. Alle luchtafvoer moet naar
buiten worden geleid.
• Gebruik alleen metalen/aluminium
kanaalsystemen.
• Maak alle verbindingen vast met
plaatschroeven en plak alle naden af met
gecertificeerd zilvertape of ducttape.
• Gebruik afdichtkit om de opening
rondom de muurkap af te dichten in het
dak of de buitenmuur.
30

Elektrische voorschriften
BELANGRIJK: Neem alle geldende codes en verordeningen in acht.
(Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien voor 220-Volt 50 Hz spanning)
Het is de verantwoordelijkheid van de klant:
• Om contact op te nemen met een gekwalificeerd elektricien.
• Om te zorgen dat de elektrische installatie voldoet en in overeenstemming is met de National Electrical
Code, ANSI/NFPA 70 - laatste editie* of CSA-normen C22. 1-94, Canadian Electrical Code, deel 1 en C22.
2 Nr. 0-M91 - laatste uitgave** en alle lokale codes en verordeningen.
Als de codes dit toelaten en een afzonderlijke aardingsdraad wordt gebruikt, wordt het aanbevolen dat een
gekwalificeerde elektricien bepaalt of het grondpad voldoende is.
Een 120-Volt, 60 Hz, AC-only, gezekerde elektrische voeding is vereist op een afzonderlijk circuit van 15 ampère,
gezekerd aan beide zijden van de leiding.
NIET op een gasleiding aarden.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u niet zeker weet of de afzuigkap correct is geaard.
GEEN zekering in het neutrale of grondcircuit plaatsen.
BELANGRIJK: bewaar deze installatiehandleiding voor gebruik door elektrische inspecteurs.
De afzuigkap mag alleen worden aangesloten met koperdraad/stekker.
De afzuigkap moet via een flexibele verbinding rechtstreeks met de zekeringkast (of stroomonderbreker) worden
verbonden met gepantserde of niet-metalen omhulde koperen kabel. Een UL- of CSA-vermelde trekontlasting
moet bij elk uiteinde van de voedingskabel worden geleverd.
Draadmaten (alleen koperdraad) en aansluitingen moeten voldoen aan de classificatie van het apparaat zoals
aangegeven op het model/serienummerlabel. Draadafmetingen moeten voldoen aan de vereisten van de
National Electrical Code ANSI/NFPA 70 - nieuwste editie*, of CSA-normen C22. 1-94, Canadian Electrical Code,
deel 1 en C22. 2 Nr. 0-M91 - laatste uitgave** en alle lokale codes en verordeningen. Een UL- of CSAgeclassificeerde kabelconnector moet bij elk uiteinde van de voedingskabel worden geleverd (aan de afzuigkap
en aan de aansluitdoos).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ja te klikken krijg je een beter werkende site , alle details. klik hier > privacy- en cookieverklaring.