Geen producten (0)

PRIVACYVERKLARING

Horepa v.o.f. , gevestigd aan Groene wuiver 3 1718LM Hoogwoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.horeshop.nl
Horepa.vof
Groene wuiver 3
1718LM HOOGWOUD
Tel: +31226-354535

Pim de Bruijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Horepa.vof.
Hij is te bereiken via:  Privacy@horepa.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Horepa v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam Geslacht Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Niet naar een persoon te herleiden gegevens over uw activiteiten op onze website Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@horepa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Horepa v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Om goederen en diensten bij u af te leveren Horepa v.o.f. analyseert anoniem uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Horepa v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Horepa v.o.f.) tussen zit.

Horepa v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens en opslaglocaties:

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

CMS Bewaartermijn Reden
Website-accounts Maximaal 2 jaar* Na 2 jaar geen actieve gebruiker meer
Contactaanvraag 2 maanden Back-up
Offerte-aanvraag 2 maanden Back-up
Terugbelverzoek 2 maanden Back-up
Bezoekafspraak 2 maanden Back-up

 

 *Gerekend vanaf de laatste inlog

CRM/ERP Bewaartermijn Reden
Gegevens actieve relaties* Onbeperkt Noodzakelijk voor bedrijfsvoering
Gegevens inactieve relaties* 6 maanden Back-up

 

*Dit betreft een handmatige actie onder verantwoordelijkheid van de sales- of marketingafdeling

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Horepa v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Horepa v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Horepa v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Horepa v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@horepa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Horepa v.o.f.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Horepa v.o.f.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@horepa.nl.  Horepa v.o.f. en heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and understand how to manage, delete and block them, visit www.aboutcookies.org  or www.allaboutcookies.org.

Alternately, it is also possible to stop your browser from accepting cookies altogether by changing your browser’s cookie settings. You can usually find these settings in the “options” or “preferences” menu of your browser.

Please note that deleting our cookies, disabling future cookies or tracking technologies may prevent you from accessing certain areas or features of our Services, or may otherwise adversely affect your user experience.

The following links may be helpful, or you can use the “Help” option in your browser.

To opt out from and prevent your data from being used by Google Analytics across all websites, check out the following instructions: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  https://policies.google.com/privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ja te klikken krijg je een beter werkende site , alle details. klik hier > privacy- en cookieverklaring.